Osoby fizyczne

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na interesujące Cię ubezpieczenie.

Samochód osobowy

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC czyli odpowiedzialność cywilna

Chroni osoby, które mogą zostać poszkodowane w wyniku wypadku wyrządzonego przez pojazd mechaniczny oraz  właściciela ubezpieczonego środka transportu, który dzięki polisie OC zwolniony jest z zapłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym. 

Autocasco

To ubezpieczenie opcjonalne. Ma przede wszystkim na celu zwrócić koszty naprawy pojazdu w momencie jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – na ogół w rezultacie winy kierującego. Polisa AC może ponadto obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu. 

Assistance

Ubezpieczenie dobrowolne, coraz częściej wybierane wspólnie z OC lub AC, gdyż je uzupełnienia. W zależności od nabytego wariantu zapewnia Ubezpieczonemu pomoc w podróży, medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie pojazdu do warsztatu), organizacyjną (np. transport do miejsca zamieszkania, opieka nad nieletnim) w momencie zdarzenia drogowego, awarii, a także kradzieży naszego środka transportu na terytorium Polski i Europy. Pomoc świadczona jest 24/h na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub na okres krótkoterminowy (np. wyjazd wakacyjny). 

NNW

Gwarantuje ochronę na wypadek wszelakich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierującego pojazdem mechanicznym oraz pasażerów na utratę zdrowia lub życia, w takich okolicznościach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu. 

Szyby

Ubezpieczenie to chroni przed niedogodnościami związanymi ze zniszczeniami lub uszkodzeniami szyb znajdujących się w pojeździe mechanicznym. Oferowane jest równocześnie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Likwidacja szkody z ubezpieczenia szyb nie wpływa na pomniejszenie się zniżek OC/AC.

Zielona Karta

Służy pomocą po wjeździe Państw należących do systemu Zielonej Karty co oznacza, że na ich terytorium nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC. 

Motor

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC czyli odpowiedzialność cywilna

Chroni osoby, które mogą zostać poszkodowane w wyniku wypadku wyrządzonego przez pojazd mechaniczny oraz  właściciela ubezpieczonego środka transportu, który dzięki polisie OC zwolniony jest z zapłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym. 

Autocasco

To ubezpieczenie opcjonalne. Ma przede wszystkim na celu zwrócić koszty naprawy pojazdu w momencie jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – na ogół w rezultacie winy kierującego. Polisa AC może ponadto obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu. 

Assistance

Ubezpieczenie dobrowolne, coraz częściej wybierane wspólnie z OC lub AC, gdyż je uzupełnienia. W zależności od nabytego wariantu zapewnia Ubezpieczonemu pomoc w podróży, medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie pojazdu do warsztatu), organizacyjną (np. transport do miejsca zamieszkania, opieka nad nieletnim) w momencie zdarzenia drogowego, awarii, a także kradzieży naszego środka transportu na terytorium Polski i Europy. Pomoc świadczona jest 24/h na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub na okres krótkoterminowy (np. wyjazd wakacyjny). 

NNW

Gwarantuje ochronę na wypadek wszelakich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierującego pojazdem mechanicznym oraz pasażerów na utratę zdrowia lub życia, w takich okolicznościach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu. 

Szyby

Ubezpieczenie to chroni przed niedogodnościami związanymi ze zniszczeniami lub uszkodzeniami szyb znajdujących się w pojeździe mechanicznym. Oferowane jest równocześnie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Likwidacja szkody z ubezpieczenia szyb nie wpływa na pomniejszenie się zniżek OC/AC.

Zielona Karta

Służy pomocą po wjeździe Państw należących do systemu Zielonej Karty co oznacza, że na ich terytorium nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC. 

Samochód ciężarowy

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC czyli odpowiedzialność cywilna

Chroni osoby, które mogą zostać poszkodowane w wyniku wypadku wyrządzonego przez pojazd mechaniczny oraz  właściciela ubezpieczonego środka transportu, który dzięki polisie OC zwolniony jest z zapłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym. 

Autocasco

To ubezpieczenie opcjonalne. Ma przede wszystkim na celu zwrócić koszty naprawy pojazdu w momencie jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – na ogół w rezultacie winy kierującego. Polisa AC może ponadto obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu. 

Assistance

Ubezpieczenie dobrowolne, coraz częściej wybierane wspólnie z OC lub AC, gdyż je uzupełnienia. W zależności od nabytego wariantu zapewnia Ubezpieczonemu pomoc w podróży, medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie pojazdu do warsztatu), organizacyjną (np. transport do miejsca zamieszkania, opieka nad nieletnim) w momencie zdarzenia drogowego, awarii, a także kradzieży naszego środka transportu na terytorium Polski i Europy. Pomoc świadczona jest 24/h na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub na okres krótkoterminowy (np. wyjazd wakacyjny). 

NNW

Gwarantuje ochronę na wypadek wszelakich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierującego pojazdem mechanicznym oraz pasażerów na utratę zdrowia lub życia, w takich okolicznościach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu. 

Szyby

Ubezpieczenie to chroni przed niedogodnościami związanymi ze zniszczeniami lub uszkodzeniami szyb znajdujących się w pojeździe mechanicznym. Oferowane jest równocześnie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Likwidacja szkody z ubezpieczenia szyb nie wpływa na pomniejszenie się zniżek OC/AC.

Zielona Karta

Służy pomocą po wjeździe Państw należących do systemu Zielonej Karty co oznacza, że na ich terytorium nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC. 

Ubezpieczenie na życie

Zabezpiecz swoje zdrowie.

Przedmiotem ubezpieczenia przy tej polisie jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Zgon osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. Polisę można zawrzeć na czas określony lub dożywotnio. Jego celem jest ochrona życia oraz zdrowia poprzez gwarancję świadczeń w formie sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek zgonu, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. 

Wypadkowe NNW

Wsparcie finansowe w razie wypadku.

Gwarantuje ono wsparcie finansowe w razie wypadku w miejscu zamieszkania, pracy, podczas wypoczynku, a także wykonywania obowiązków. Świadczy specjalistyczną pomoc oraz gwarantuje pieniądze na rehabilitacje,  pokrycie kosztów leczenia. Ureguluje lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy, pobytem w szpitalu. Wsparcie finansowe w razie wypadku obejmuje szeroki zakres ryzyk, m.in:

Lekarz

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku zachorowania oraz leczenia specjalistycznego.

Poważne zachorowania

Obszar udzielanej ochrony zależny jest od wariantu wybranego przez ubezpieczającego w chwili złożenia wniosku o zawarcie umowy tego dodatkowego ubezpieczenia.

Leczenie specjalistyczne

Odpowiedzialność ubezpieczyciela wiąże się z wypłatą ubezpieczonemu świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego na skutek choroby lub wypadku, przeprowadzonego w czasie udzielania ochrony z tytułu umowy  ubezpieczenia.

Ubezpieczenia turystyczne (KL, NNW)

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje:

Ubezpieczenia NNW

Dla dzieci i młodzieży szkolnej

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące długotrwałą utratę zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego. Fundamentalny zakres ubezpieczenia można dopełnić o szereg dodatkowych klauzul, rozszerzających wachlarz dostępnych świadczeń.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Gwarancja finansowej rekompensaty szkód.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania może zagwarantować zadośćuczynienie szkód powstałych w nieruchomości lub elementach ruchomych. Ubezpieczenie nieruchomości może w takim razie obejmować dach, mury i okna, stałe detale wnętrz w postaci m.in.: powłok malarskich, tapet, wykończenia podłóg, wyposażenia łazienek, ale także nasz dobytek w postaci sprzętu elektronicznego, wyposażenia kuchni i łazienki mebli, dzieła sztuki i biżuterii. Ochronę można rozszerzyć jednocześnie na pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze, budowle, domki letniskowe oraz nagrobki.

Niezbędnym i koniecznym rozszerzeniem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody popełnione innym przez domowników, zwierzęta domowe oraz pomoc domową. Szkody powiązane z użytkowaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe w trakcie budowy i rozbudowy oraz w efekcie zalania.

Z ubezpieczeniem domu lub mieszkania oferowany jest bardzo często gratis assistance domowy obejmujący wsparcie fachowców: hydraulika, ślusarza, stolarza w momencie wystąpienia szkody lub awarii.

Jachty oraz sprzęt pływający

Ochroną może zostać objęte również mienie osobiste członków.

Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wspólnie z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe (CASCO). Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty także dorobek osobisty członków załogi oraz odpowiedzialność cywilna użytkownika za szkody na osobie czy też w mieniu wyrządzone aktem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego w trakcie żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.

OC na życie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, OC w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarantuje zadośćuczynienie szkód wyrządzonym osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim. Spotykamy się z nim w okolicznościach, w których staliśmy się sprawcą wypadku wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda taka może przy tym objąć mienie jak i zdrowie konkretnej osoby. 

Mówiąc prościej oc w życiu prywatnym chroni nas gdy zalejemy mieszkanie sąsiada, uszkodzimy jego ogrodzenie, zniszczymy produkt w sklepie, nasza pociecha wybije szybę sąsiada, czy nawet nieumyślne spowodujemy utratę zdrowia na skutek potrącenia pieszego w trakcie jazdy na rowerze – to wszystko mieści się w pojęciu odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Przykłady można by mnożyć, jednakże w każdej tego rodzaju sytuacji poszkodowany może żądać od nas albo zadośćuczynienia albo odszkodowania – w zależności czy szkoda odnosiła się do jego osoby czy mienia.

Wysoce istotną informacją jest to że OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem. Bardzo ważna informacja jest taka, że OC w życiu prywatnym nie występuje jako samodzielny twór – osiągalny jest wyłącznie jako część składowa polisy mieszkaniowej.

Ochrona prawna

Polisa zapewniająca ochronę prawną.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – jest to wsparcie w okolicznościach, które wymagają poradnictwa lub interwencji prawnika. Polisa zapewniająca ochronę prawną ma przede wszystkim chronić ubezpieczonego przed ponoszeniem opłat związanych z postępowaniem sądowym. Najważniejszą właściwością ochrony ubezpieczeniowej jest zapewnienie pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń lub zwrot wydatków  związanych z obroną np. w postępowaniu karnym.

Firmy z którymi współpracujemy

Telefon Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.

Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.

Numer do sekretariatu

+48 503 727 555