Leasing​

Informacje szczegółowe​

Leasing

To umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Firma leasingowa oddaje dany przedmiot w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za wyznaczoną w umowie opłatę, uiszczaną co miesiąc. Umowy leasingowe podpisuje się na czas określony.

Istnieje wiele rodzajów Leasingu

Telefon Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.

Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.

Numer do sekretariatu

+48 503 727 555